Taichi Phoenix Leiden Menu

Welkom bij Taichi Phoenix Leiden

Taichi

U heeft vast wel eens beelden gezien van Chinezen die in een park geconcentreerd langzame en ontspannen bewegingen uitvoeren.
Wat zij doen heet "taichi" (uitspraak: "taj-tsjie"). Opvallend is dat vaak alle leeftijden vertegenwoordigd zijn en dat zowel mannen als vrouwen deelnemen.
Taichi heeft een lange historie en de laatste zestig jaar is het steeds meer doorgedrongen in het westen. Taichi wordt tegenwoordig als “taiji” geschreven; daarom wordt deze schrijfwijze in de tekst hierna aangehouden.

Taiji heeft drie aspecten:

Veel mensen beoefenen taiji omdat ze zich erdoor gezonder gaan voelen en omdat ze zich geestelijk en lichamelijk meer kunnen ontspannen. Als zelfverdedigingskunst spreekt het een kleiner publiek aan. Binnen Taichi Phoenix Leiden richten we ons daar wat minder op. De verdedigingskunst is wel de bron om bewegingen te duiden en begrijpelijk te maken.
De taiji-stijl die onderwezen wordt is de Yang-stijl.

Ook voor senioren

Senioren bewegen, gemiddeld genomen, minder dan wenselijk is. Wellicht herkent u dit (als u al wat ouder bent) bij uzelf? Taiji brengt u meer en op een plezierige manier in beweging. Het is een aantrekkelijk alternatief voor b.v. gymnastiek. Met het beoefenen van taiji leert u een mooie bewegingskunst.

Wat ervaart u als taiji beoefenaar ?

Als u langere tijd taiji beoefent dan kunt u meerdere van de onderstaande ervaringen hebben:

Naast al deze mogelijke positieve aspecten is het ook gewoon erg leuk om taiji te doen. Steeds meer mensen, waaronder ouderen, ontdekken de voordelen van deze manier van bewegen.

Phoenix

De “phoenix” komt voor in de naam “Taichi Phoenix Leiden”, hiernaast afgebeeld met daaronder de Chinese kalligrafie. De phoenix (in het Chinees “feng-huang”) is in China een mythische vogel die gezien wordt als het symbool van de vijf menselijke kwaliteiten: deugd, plicht, correct gedrag, menselijkheid en vertrouwen. Naar deze phoenix wordt hier verwezen. Overigens kennen wij in de westerse wereld ook een phoenix: een magische vogel die na duizend jaar uit zijn as herrijst, een symbool voor vernieuwing, groei en ontwikkeling.