Taichi Phoenix Leiden Menu

Waardering cursisten

Deelnemers/sters zijn een aantal malen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Op die manier leiden de ervaringen van de cursisten tot verbetering van de lessen en een goede aansluiting op hun behoeften.

Schriftelijke enquete in juli 2022

In juli 2022 is een schriftelijke evaluatie gehouden bij de deelnemers/-sters van de Hortus-taiji-groep in Leiden. De respons was 90%.
De waardering voor de taiji lessen in het algemeen kreeg een gemiddelde score van 8,5 (op de schaal 1-10). Bij 88% van de respondenten werden stellingen met ++ (volledig mee eens) en + (mee eens) beoordeeld.

Vraag: Als ik deze taiji-lessen aan iemand zou aanraden, dan is mijn belangrijkste argument daarvoor

Vraag: Het beste van deze taiji-lessen vind ik

Eerdere bevragingen (periode voor 2022)

Hieronder zijn, verkort, een aantal oudere cursisten (tussen de 72 en 92 jaar) aan het woord die les hebben gekregen in een speciaal programma op twee serviceflats in Leiden en Voorschoten:

De waardering voor deze lessen werd tenslotte in een cijfer uitgedrukt en dat lag tussen de 8 en 9.

De waardering voor de lessen in andere (reguliere) taiji-groepen was: